AOW’ers steeds meer in geldnood

Voor ouderen met alleen AOW is rondkomen volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) steeds moeilijker geworden. Zo was een alleenstaande 65-plusser met een minimuminkomen en een huurhuis in 2000 nog 42% van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten. Dit jaar gaat de helft (50,1%) op aan zaken, zoals huur, energie, water, telefoon en (zorg)verzekeringen. Ouderen zijn volgens het Nibud een belangrijke risicogroep geworden als het gaat om betalingsproblemen.

Daarom is …

SER breekt lans voor allochtonen met onvolledige AOW

De overheid moet allochtonen met een onvolledige AOW te hulp schieten. Deze oproep deed voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER) dinsdag bij het Nationaal Pensioendebat in Rotterdam. Hij voorspelde dat anders “de nieuwe armoedigen zich snel zullen aandienen”.

Doordat migranten vaak op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, hebben ze maar gedeeltelijk AOW-rechten opgebouwd. Om een volledige oudedagsvoorziening van de staat te krijgen, moeten moet…

Liever langere werkweek dan later met pensioen

Nederlanders geven de voorkeur aan een langere werkweek boven het verhogen van de pensioenleeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction, dat is verricht in opdracht van het televisieprogramma Netwerk.

Ook vinden Nederlanders dat koopkrachtige ouderen moeten meebetalen aan de AOW als dit nodig is om de pensioengerechtigde leeftijd op 65 te houden.

De onderzoekers vroegen hoe Nederland toonaangevend zou kunnen blijven. Pensioen op latere leeftijd is volgens d…

Advies: Belastingvoordeel voor doorwerken na 65

Werknemers die doorwerken na hun 65ste moeten fiscaal worden beloond. Naast behoud van hun AOW zouden 65-plussers nooit meer dan 18 procent belasting over hun inkomen hoeven te betalen.

Ed Nijpels (VVD), voorzitter van de Regiegroep GrijsWerkt zegt dit vandaag tegen De Telegraaf. GrijsWerkt adviseert over het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen.

Volgens Nijpels is het veel te vroeg voor het fiscaliseren van de AOW zoals de Sociaal Economische Raad (SER) …

AOW’ers steeds meer in geldnood

Voor ouderen met alleen AOW is rondkomen volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) steeds moeilijker geworden. Zo was een alleenstaande 65-plusser met een minimuminkomen en een huurhuis in 2000 nog 42% van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten. Dit jaar gaat de helft (50,1%) op aan zaken, zoals huur, energie, water, telefoon en (zorg)verzekeringen. Ouderen zijn volgens het Nibud een belangrijke risicogroep geworden als het gaat om betalingsproblemen.

Daarom is …

SER breekt lans voor allochtonen met onvolledige AOW

De overheid moet allochtonen met een onvolledige AOW te hulp schieten. Deze oproep deed voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER) dinsdag bij het Nationaal Pensioendebat in Rotterdam. Hij voorspelde dat anders “de nieuwe armoedigen zich snel zullen aandienen”.

Doordat migranten vaak op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, hebben ze maar gedeeltelijk AOW-rechten opgebouwd. Om een volledige oudedagsvoorziening van de staat te krijgen, moeten moet…

MKB-Nederland wil niet dat kabinet morrelt aan pensioenakkoord

De AOW-leeftijd mag pas in 2020 omhoog naar 66 jaar. Het kabinet mag niet morrelen aan het pensioenakkoord dat eerder is gesloten met werkgevers en werknemers. Voorzitter Hans Biesheuvelvan MKB-Nederland heeft dat maandag gezegd. ‘Wij staan nog steeds achter het pensioenakkoord’, aldus de voorman van de werkgeversorganisatie. ‘Wij zijn goed voor onze handtekening.’