Hoe maak ik een resultatenrekening?

Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd, is een vast onderdeel van het jaarverslag. Hiermee bereken je of je in een vaste periode (meestal een jaar) winst, danwel verlies heeft gedraaid. In dit artikel helpen wij je met het opstellen van deze rekening.

Geef een reactie