Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015

Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

EU onderzoekt belastingdeals van alle lidstaten

De Europese Commissie wil van alle EU-landen weten of zij belastingafspraken hebben gemaakt met individuele bedrijven, en zo ja met welke. Dat maakte eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging) woensdag bekend. Eerder bleef het onderzoek beperkt tot een aantal lidstaten, waaronder Nederland.

Eerste Kamer wil uiterlijk met Prinsjesdag 2015 voorstel kabinet voor belastingherziening

In de nacht van dinsdag 16 december 2014 op woensdag 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. De Eerste Kamer nam nog een motie aan. Hierin wordt het kabinet verzocht om uiterlijk met Prinsjesdag 2015 een uitgewerkt voorstel voor de belastingherziening te presenteren aan de Staten-Generaal.

Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur door bestuurder van failliet bouwconcern

Gerechtshof Den Bosch heeft in hoger beroep geoordeeld dat een bestuurder van een inmiddels failliet bouwconcern geen kennelijk onbehoorlijk bestuur te verwijten valt. De man had voor ondersteuning bij de financiële bedrijfsvoering van zijn ondernemingen een hoog opgeleide hoofd boekhouding, bijgestaan door vier medewerkers, en een externe accountant aangetrokken. Het feit dat - achteraf beoordeeld - deze deskundigen zich niet voldoende van hun taak hebben gekweten, leidt niet tot zodanig ernstig tekortschieten in de controlerende en toezichthoudende taak van de bestuurder, dat om die reden sprake zou zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Kabinet gaat stimulering elektrische auto’s niet beëindigen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft, mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën, geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Klever, Madlener en Van Dijck (allen PVV) over de fijnstofproductie door elektrische auto's. Kamp zegt geen aanleiding te zien om de stimulering van elektrische auto's en semi-elektrische auto's te beëindigen.

CBS: opbrengst heffingen gemeenten stijgt met 1,9 procent in 2015

In 2015 verwachten gemeenten 8,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 1,9 procent meer dan in 2014. Van de drie belangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de onroerendzaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht.

Aftopping en verlaging pensioenopbouw per 1 januari 2015

Als de pensioenregeling niet per 1 januari 2015 is aangepast of is voorgelegd aan de Belastingdienst kan dat onwenselijke fiscale gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers. Dat antwoordt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op vragen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) over de pensioenmaximering op € 100.000 en de verlaging van de pensioenopbouw.