Nieuw besluit over administratieve verplichtingen btw gepubliceerd

In de Staatscourant van 17 december is een nieuw Besluit administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting gepubliceerd. In het besluit staan beleidsregels en goedkeuringen op het gebied van de administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen.

Geef een reactie