Belastingdienst krijgt wanbetalers beter in het vizier

De Belastingdienst heeft dit jaar ruim 50 miljoen euro meer geïnd van wanbetalers dan in 2013. Dat zegt directeur Hans Blokpoel van de Belastingdienst donderdag in het AD. Door een verbeterde aanpak en toezicht sluit het net zich rond mensen die hun belastingschulden niet betalen. Blokpoel denkt dat de dienst de gestelde doelstelling van 600 miljoen extra innen per jaar op den duur gaat halen.

Rabobank: Tijd voor belastinghervormingen in 2015

De Nederlandse economie zal in 2015 met 1,5% twee keer zo hard groeien als in 2014. De werkloosheid daalt, het besteedbare inkomen van huishoudens neemt voor het tweede jaar op rij toe en het herstel op de woningmarkt zet door. Daardoor wordt de economische groei in 2015 iets minder afhankelijk van de uitvoer en zullen behalve de bedrijfsinvesteringen eindelijk ook de particuliere consumptie en de woninginvesteringen weer toenemen. Dit tegen de achtergrond van een redelijk, maar verre van spectaculair groeiende wereldeconomie. Voor het kabinet ligt er een uitgelezen kans om met de hervorming van het belastingstelsel Nederland economisch verder te versterken. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag gepubliceerde Visie op 2015.

Antwoord op Kamervragen over belastingontwijking door multinationals

Nederland geeft volop steun aan het groeiende aantal internationale initiatieven tot bevordering van transparantie door middel van belastingrapportages. Daarbij heeft Nederland wel aandacht voor de mogelijk negatieve consequenties van publieke beschikbaarheid van deze informatie en voor een goede afstemming met reeds bestaande transparantieverplichtingen. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Merkies (SP) over belastingontwijking door multinationals.

Beantwoording Kamervragen over uitwisseling persoonsgegevens tussen Belastingdienst, AIVD, politie en Justitie

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Gesthuizen (SP), Schouw (D66) en Oosenbrug (PvdA) over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Belastingdienst, AIVD, politie en Justitie.

Geen nieuwe regels bij beoordeling gezagsverhouding door Belastingdienst

Volgens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën past de Belastingdienst bij de beoordeling of er een gezagsverhouding is wet- en regelgeving en jurisprudentie toe zoals deze zich in decennia hebben ontwikkeld. Het wetsvoorstel 'Invoering Beschikking geen loonheffingen' brengt geen wijziging aan in deze wet- en regelgeving en heeft ook geen betekenis voor de bedoelde jurisprudentie.

Wiebes past wetsvoorstel Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen aan

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft  met de nota van wijziging het wetsvoorstel Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen aangepast. Het gaat om enkele technische wijzigingen. Ook heeft hij in de nota naar aanleiding van het verslag een aantal zaken besproken.

Digibeten krijgen hulp Belastingdienst

De Belastingdienst spant zich in om digitaal zaken afhandelen en post ontvangen zo toegankelijk mogelijk te maken. Daartoe zal onder andere voorzien worden in adequate machtigingsvoorzieningen. Ook wordt de minder digitaal vaardige burger geleerd hoe die berichten zelfstandig digitaal kan ontvangen en zaken online kan afhandelen zodat een papieren kopie of hulp bij verzenden in de toekomst niet meer nodig is. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën geantwoord op Kamervragen over het bericht ‘Eind van de blauwe envelop is nabij'.

Antwoord op Kamervragen over storingen bij Belastingdienst

Indien door een storing bij de Belastingdienst niet tijdig aangifte kan worden gedaan of niet tijdig kan worden betaald dan is er geen sprake van een verzuim en zal er dus geen boete (of straf) worden opgelegd bij een iets latere aangifte of betaling. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Dijkgraaf (SGP) over de storingen bij de Belastingdienst.