BGL geen alternatief voor VAR

Op 22 september jongstleden is het wetsvoorstel ‘Wet invoering Beschikking Geen Loonheffing’ (BGL) ingediend. De BGL gaat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) vervangen. Als belangrijke reden voor de vervanging wordt gegeven dat hiermee beter kan worden opgetreden tegen de ‘schijnzelfstandigheid’. Of dit zo is, is maar zeer de vraag.

Geef een reactie