België mag belasting heffen over klein deel salaris Nederbelg

Belanghebbende woont in België en is in dienstbetrekking bij een bv in Nederland. In geschil is de heffingsbevoegdheid van Nederland ter zake van het loon, zowel voor de inkomstenbelasting als de premies volksverzekeringen. Gerechtshof Den Bosch oordeelt dat het volledige loon van de Nederbelg, op grond van art. 7.2 Wet IB 2001, in Nederland is belast maar dat op grond van het belastingverdrag met België een klein gedeelte voor heffing aan België is toegewezen.

Geef een reactie