Belastingadviseur schuldig bevonden aan kennelijk onbehoorlijk bestuur

Onlangs oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat een belastingadviseur als (middellijk) bestuurder van een vennootschapsstructuur, niet heeft gehandeld vanuit het belang van de individuele belastingplichtige vennootschap, die daardoor de verschuldigde loonheffing niet meer kon betalen. Volgens de rechtbank zijn de belastingschulden van de bv niet betaald ten gevolge van aan de belastingadviseur te wijten kennelijk onbehoorlijk (mede)bestuur.

Geef een reactie