Gerechtshof doet aangifte tegen Financiën

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft aangifte gedaan tegen het ministerie van Financiën. Dat blijkt uit een brief die vrijdag is gepubliceerd door Nieuwsuur. Volgens de brief, in naam van de president van het gerechtshof, gaat het om de verdenking dat de overheid twee ambtenaren die getuigen waren, heeft beïnvloed om te zwijgen.

Gemeente Den Bosch heeft recht op aanvullende btw-teruggaaf voor bouw stadskantoor

De Hoge Raad heeft op 28 november geoordeeld dat de gemeente Den Bosch recht heeft op een teruggaaf van € 288.032 in verband met de bouw van het stadskantoor. Volgens de staatssecretaris heeft de gemeente namelijk recht op een aanvullende teruggaaf van € 270.721.

Goedkeuring over toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014

Bij een verzoek om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 of een verzoek tot wijziging van zo'n voorlopige aanslag, mag als inkomen uit aanmerkelijk belang 22/25e deel van het genoten voordeel worden aangegeven. Deze goedkeuring geldt uitsluitend voor het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang tot en met € 250.000. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten. Het besluit is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Belastingadviseur schuldig bevonden aan kennelijk onbehoorlijk bestuur

Onlangs oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat een belastingadviseur als (middellijk) bestuurder van een vennootschapsstructuur, niet heeft gehandeld vanuit het belang van de individuele belastingplichtige vennootschap, die daardoor de verschuldigde loonheffing niet meer kon betalen. Volgens de rechtbank zijn de belastingschulden van de bv niet betaald ten gevolge van aan de belastingadviseur te wijten kennelijk onbehoorlijk (mede)bestuur.

Fiscus zet veranderingen belastingen voor ondernemers en werkgevers op een rijtje

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt. De Belastingdienst heeft voor ondernemers en werkgevers op een rijtje gezet wat er in 2015 verandert.

BGL geen alternatief voor VAR

Op 22 september jongstleden is het wetsvoorstel ‘Wet invoering Beschikking Geen Loonheffing’ (BGL) ingediend. De BGL gaat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) vervangen. Als belangrijke reden voor de vervanging wordt gegeven dat hiermee beter kan worden opgetreden tegen de ‘schijnzelfstandigheid’. Of dit zo is, is maar zeer de vraag.

België mag belasting heffen over klein deel salaris Nederbelg

Belanghebbende woont in België en is in dienstbetrekking bij een bv in Nederland. In geschil is de heffingsbevoegdheid van Nederland ter zake van het loon, zowel voor de inkomstenbelasting als de premies volksverzekeringen. Gerechtshof Den Bosch oordeelt dat het volledige loon van de Nederbelg, op grond van art. 7.2 Wet IB 2001, in Nederland is belast maar dat op grond van het belastingverdrag met België een klein gedeelte voor heffing aan België is toegewezen.

Uitlating inspecteur over openstaande belastingschulden geldt niet voor toekomstige aanslagen

Onlangs oordeelde gerechtshof Den Bosch dat een belastingplichtige aan een telefonische uitlating van de inspecteur dat er geen te betalen bedragen aan belasting meer openstonden niet het vertrouwen kon ontlenen dat latere aanslagen achterwege zouden blijven.