Tweede verdachte opgepakt in verband met fraudezaak bij Belastingdienst

Er is door de politie een tweede verdachte opgepakt in verband met de grote fraudezaak bij de Belastingdienst, zo meldt Omroep Gelderland. Eind juni werd bekend dat 20 miljoen euro bij de fiscus is verduisterd. Staatssecretaris Wiebes liet toen weten dat het ging om één enkele transactie waarbij het bedrag onder verdachte omstandigheden ten onrechte is uitbetaald door de Belastingdienst.

Gemeente mag deel OZB besteden aan ondernemersfonds

De eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand in de gemeente Meppel was het niet eens met de beslissing van de gemeenteraad om de OZB-tarieven voor niet-woningen te verhogen om daarmee onder meer een ondernemersfonds te voeden. Rechtbank Noord-Nederland oordeelde dat gemeenten de vrijheid hebben hun OZB-tarieven voor niet-woningen te verhogen om hiermee een aantal vooraf bepaalde doelen te financieren. 

Wijziging omzetbelasting door inwerkingtreding Wmo 2015

Per 1 januari 2015 wordt de vrijstelling in de omzetbelasting voor bepaalde diensten die in het kader van de AWBZ worden verleend en voor huishoudelijke verzorging die in het kader van de Wmo wordt verleend, gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Wat is factoring?

Factoring is een financieringsvorm én een service. Een factormaatschappij kan u een krediet geven of (grotendeels) directe uitbetaling van uw facturen verzorgen. Daarnaast kan een factormaatschappij uw debiteurenbeheer uit handen nemen. Zo kunt u de cashflow op gang houden. En u bespaart zich de last van het incasseringstraject.

Voorbelasting niet aftrekbaar bij kennis over btw-fraude

Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat een ondernemer die betrokken is bij een btw-fraude geen aanspraak kan maken op aftrek van voorbelasting. Aangezien een van de directeuren van A bv op de hoogte was van de fraude heeft de fiscale eenheid FE X bv geen recht op aftrek van de voorbelasting.

Hoe maak ik een resultatenrekening?

Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd, is een vast onderdeel van het jaarverslag. Hiermee berekent u of u in een vaste periode (meestal een jaar) winst, danwel verlies heeft gedraaid. In dit artikel helpen wij u met het opstellen van deze rekening.

Uitspraak Hof Den Haag in zeven proefprocedures BPM-zaken

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 25 juli 2014 in hoger beroep richtinggevende uitspraken gedaan in zeven proefprocedures met elk een geschil over de BPM (dat is de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen). Deze zeven zaken staan model voor ruim 850 andere BPM-zaken met vergelijkbare geschillen. Alle zaken hebben betrekking op de heffing van BPM op gebruikte auto’s die vanuit andere lidstaten van de EU (Europese Unie) in Nederland zijn ingevoerd.