Invoering Wet uniformering loonbegrip vormt geen inbreuk op EVRM

Op 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip (WUL) in werking getreden. Deze wet voert een uniform loonbegrip in voor de heffing van LB/PVV, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De invoering van de WUL levert geen strijd op met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM, zo oordeelde Rechtbank Noord-Nederland onlangs.

Geef een reactie