Opnieuw veegt rechtbank bezwaren tegen crisisheffing van tafel

Rechtbank Den Haag heeft wederom in twee zaken geoordeeld dat de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) niet in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Ook is er volgens de rechtbank geen sprake van discriminatoire wetgeving. RB Den Haag deed in beide zaken uitspraak op 12 juni 2014, maar vandaag werden ze pas op rechtspraak.nl gepubliceerd.

Invoering Wet uniformering loonbegrip vormt geen inbreuk op EVRM

Op 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip (WUL) in werking getreden. Deze wet voert een uniform loonbegrip in voor de heffing van LB/PVV, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De invoering van de WUL levert geen strijd op met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM, zo oordeelde Rechtbank Noord-Nederland onlangs.

Informatiebeschikking terecht vastgesteld voor zwartspaarder die weigert mutaties bankrekening te verstrekken

Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat een belastinginspecteur terecht een informatiebeschikking heeft vastgesteld nadat een belastingplichtige weigerde een overzicht te verstrekken van alle mutaties op een Zwitserse bankrekening gedurende het bestaan van die rekening. 

Keuze voor rekenmethode BPM-tarief is definitief

Tegen een eenmaal vastgesteld BPM-tarief mogen in bezwaar en beroep geen andere rekenmethode of gegevens worden gebruikt dan die bij de eerste vaststelling. Er zijn verschillende manieren om het BPM-tarief te berekenen; een eenmaal gekozen methodiek dient verder gevolgd te worden, ook in bezwaar en beroep, zo luidde het oordeel van gerechtshof Den Haag recent.

Informatiebeschikking kan betrekking hebben op meerdere belastingaanslagen

Een informatiebeschikking kan betrekking hebben op meerdere belastingaanslagen, zo oordeelde rechtbank Noord-Nederland onlangs. Volgens de rechtbank zijn in de wetsgeschiedenis geen aanwijzingen te vinden dat dit verboden zou zijn. De rechtbank oordeelde ook dat een informatiebeschikking niet komt te vervallen bij het later opleggen van een voorlopige aanslag.

Informatie Belastingdienst over wijzigingen margeregeling in de btw

Op 25 juli is een nieuw besluit over de margeregeling gepubliceerd in de Staatscourant. In het besluit is nieuwe jurisprudentie verwerkt en zijn wijzigingen in wetgeving opgenomen. Ook zijn enkele beleidsbesluiten ingetrokken. De Belastingdienst legt in een nieuwsbericht uit wat de belangrijkste wijzigingen zijn.