De pensioenreserve (voor de DGA) komt?

Het pensioen in eigen beheer staat volop in de belangstelling. Eind vorig jaar heeft de staatssecretaris van Financiën een uitgebreide schets gegeven van de diverse issues en problemen en een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Uit deze brief viel al een voorkeur af te leiden voor een fiscale reserve voor de DGA en met de brief van 2 juni jongstleden aan de Tweede Kamer waarin de staatssecretaris aangeeft deze variant momenteel verder uit te werken, lijkt deze variant meer en meer in zicht te komen; de staatssecretaris geeft in voormelde brief aan dat de pensioenreservevariant zijn voorkeur geniet.

Niet betalen belastingschulden rijschool niet te wijten aan onbehoorlijk bestuur

Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat de belastinginspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat het niet betalen van de belastingschulden door een rijschool het gevolg is van aan een bestuurder van de bv te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daarbij is van belang dat de bestuurder deze handelwijze al eerder, succesvol, heeft toegepast.