Overgangsrecht belastingrente knoopt terecht aan bij begin boekjaar

De keuze van de wetgever om het regime van de heffingsrente zoals dat gold tot 1 januari 2013 van toepassing te laten blijven op aanslagen vennootschapsbelasting ter zake van boekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2012 is geen schending van artikel 14 EVRM of van artikel 26 IVBPR, zo heeft Rechtbank Noord-Holland beslist.

Geef een reactie