RB Den Haag: Crisisheffing niet in strijd met Europees recht

Een bv is het niet eens met de zogeheten pseudo-eindheffing hoog loon die zij in maart 2013 heeft afgedragen voor een werknemer die in 2012 loon heeft genoten van meer dan € 150.000. Rechtbank Den Haag acht de crisisheffing van art. 32bd Wet LB 1964 niet in strijd met het wettelijke systeem van de Wet LB 1964.   Bij deze pseudo-eindheffing hoog loon is volgens de rechtbank evenmin sprake van een ontoelaatbare aantasting van het eigendomsrecht zoals geformuleerd in art. 1 Eerste protocol bij het EVRM.

Inkeerregeling zwartspaarders loopt om middernacht af

Nederlanders met zwart spaargeld in het buitenland hebben nog een paar uur de tijd om dat boetevrij op te biechten bij de Belastingdienst. Doen ze dat, dan voorkomen ze dat ze een boete krijgen als ze later worden gesnapt met hun spaarcenten in Luxemburg of Zwitserland. De zogeheten inkeerdersregeling loopt om middernacht af.

Overgangsrecht belastingrente knoopt terecht aan bij begin boekjaar

De keuze van de wetgever om het regime van de heffingsrente zoals dat gold tot 1 januari 2013 van toepassing te laten blijven op aanslagen vennootschapsbelasting ter zake van boekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2012 is geen schending van artikel 14 EVRM of van artikel 26 IVBPR, zo heeft Rechtbank Noord-Holland beslist.

Ambtelijk verzuim inspecteur die lopende een boekenonderzoek primitieve aanslag oplegt

Een belastinginspecteur heeft een ambtelijk verzuim begaan door een primitieve aanslag op te leggen zonder de uitkomsten van een lopend boekenonderzoek af te wachten, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. Niet van belang is dat de selectie voor geautomatiseerde afdoening van de aangifte enige tijd vóór de feitelijke aanslagoplegging moet hebben plaatsgevonden, en dat de aanslagregelend ambtenaar vanaf het moment van die selectie het proces, dat leidde tot dagtekening en verzending van de aanslag, niet meer kon stoppen. 

Omkering bewijslast automatische sanctie als belastingplichtige niet voldoet aan informatieverzoek

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat omkering van de bewijslast een automatische sanctie is, die van rechtswege intreedt (onder andere) wanneer een belastingplichtige niet voldoet aan een informatieverzoek. Het is niet nodig dat de inspecteur de belastingplichtige eerst erop wijst dat deze wettelijk verplicht is tot informatieverstrekking. Evenmin geldt als eis dat de inspecteur de belastingplichtige wijst op de dreiging van omkering van de bewijslast.  

Ook komende tien jaar verlaagd energiebelastingtarief voor glastuinbouw

Tuinders in de glastuinbouw kunnen ook voor de jaren 2015 tot en met 2024 een verlaagd energiebelastingtarief op aardgas krijgen. Het voordeel voor de tuinders bedraagt naar schatting gemiddeld rond €115 miljoen per jaar. Per bedrijf kan het tienduizenden euro’s aan energiebelasting schelen. De Europese Commissie heeft hiermee ingestemd op verzoek van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. In ruil voor dit verlaagde tarief is de sector gebonden aan een jaarlijks dalend plafond voor de uitstoot van CO2.