Pensioenwet van toepassing op netto lijfrente

De netto lijfrente wordt in de tweede pijler uitgevoerd als pensioen in de zin van de Pensioenwet. Dit betekent dat in beginsel de gehele Pensioenwet van toepassing is, tenzij de randvoorwaarden van vrijwilligheid en fiscale hygiëne zich daartegen verzetten. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezegd in de nota naar aanleiding van het nader verslag bij de  Verzamelwet pensioenen 2014.

Antwoord Wiebes op Kamervragen over btw op elektronische diensten en producten

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft geantwoord op vragen die betrekking hebben op de btw-tarifering van elektronische diensten en producten. Dit naar aanleiding van het feit dat de tarifering van die diensten in met name België en Luxemburg een stuk lager ligt dan in Nederland.

Megafraude Nederland linkt oud-minister van Italië

De arrestatie van de Italiaanse oud-minister van Milieu Corrado Clini houdt verband met een enorm internationaal fraudeonderzoek dat in Nederland is gestart. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie verwijst naar het onderzoek, waarover het voor het eerst in maart 2012 melding maakte. Een internationale organisatie wordt ervan verdacht op grote schaal te hebben gefraudeerd, waarbij ongeveer 123 miljoen euro werd witgewassen. Het onderzoek loopt al jaren.

Vanaf 1 juni aangifte btw en opgaaf ICP met SBR

Wie voor zichzelf of voor klanten aangifte btw (omzetbelasting) en opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) met eigen aangifte- of administratiesoftware doet, moet vanaf 1 juni 2014 al deze aangiften en opgaven doen met Standard Business Reporting (SBR), zo meldt de Belastingdienst.  Het KPN BAPI-certificaat kan voor geen enkel aangiftejaar meer gebruikt worden.

Aanpassing van systematiek verwerking compartimenteringsreserve

Staatssecretaris Wiebes van Financiën past vanwege diverse vragen over de verwerking van de compartimenteringsreserve in de fiscale balans de systematiek aan voor de afwikkeling van de compartimenteringsreserve wanneer de belastingplichtige een voordeel verkrijgt dat toerekenbaar is aan de periode voorafgaand aan de sfeerovergang. De aanpassing is opgenomen in de tweede nota van wijziging bij de Wet compartimenteringsreserve. Een andere wijziging betreft de aanpassing van de doorschuifmogelijkheid.

Werknemer wil zekerheid over pensioen

     

     Werknemers, die via hun werkgever pensioen opbouwen, willen vooral financiële zekerheid voor later.    

     

       Gerelateerd nieuws:        

     

     

Kabinet draait accijnsverhoging diesel en lpg niet terug

Het kabinet draait de omstreden accijnsverhoging op diesel en lpg niet terug. De maatregel levert de schatkist ‘een aanzienlijke extra opbrengst' en de negatieve grenseffecten zijn maar ‘ten dele' het gevolg van de accijnsverhoging per 1 januari. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek blijkt dat de accijnsinkomsten op diesel en lpg in het eerste kwartaal met 51 miljoen euro zijn gestegen. Dat is 5,8 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Wiebes informeert Kamer over stand van zaken VAR-toezeggingen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij ingaat op de nog openstaande punten inzake de toezeggingen die hij op 21 mei 2014 betreffende de VAR heeft gedaan. Zo deelt hij met betrekking tot de situatie van zzp-ers in het onderwijs mee dat inmiddels de Belastingdienst is gesprek is met de Vereniging van Hogescholen om de positie van de zzp-er in bepaalde vormen van onderwijs in kaart te brengen.