Belastingadviseurs pleiten voor behoud bedrijfsopvolgingsregeling

Register Belastingadviseurs laat weten zich zorgen te maken over de uitlating die staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft gedaan over een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en schenkbelasting. Het RB pleit voor behoud van de regeling.

Ondernemers verbijsterd over plan van zwaarder belasten familiebedrijven

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zeggen ‘verbijsterd’ te zijn over het plan van staatssecretaris Wiebes van Financiën om erfgenamen van familiebedrijven zwaarder te gaan belasten. Wiebes wil kijken of de bestaande vrijstelling kan worden vervangen door een lager vrijstellingstarief of een betalingsregeling.

Slechts eenmaal schadevergoeding na termijnoverschrijding in drie procedures over hetzelfde onderwerp

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een belastingplichtige in een procedure recht heeft op een immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Het hof ziet geen reden de schadevergoeding te verhogen in verband met de termijnoverschrijding in de procedures over andere jaren, omdat die zaken op hetzelfde onderwerp betrekking hebben. 

Kamervragen over aan UEFA beloofde belastingvrijstellingen tijdens EK2020

Het CDA en de SP willen uitleg van minister Edith Schippers (Sport) over belastingvrijstellingen voor de Europese voetbalunie UEFA die gepaard gaat met de aanmelding van Amsterdam als speelstad voor het EK voetbal van 2020. De partijen hebben dinsdag vragen gesteld over het zogeheten 'bidbook' dat de KNVB met steun van Schippers heeft ingediend bij de UEFA.

Openbaarheid belastingrechtspraak van de baan

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij een wetsvoorstel Openbaarheid belastingrechtspraak niet zal indienen. Zijn voorganger Frans Weekers had in 2011 en later in 2013 toegezegd met zo’n  wetsvoorstel te komen, maar Wiebes komt daar nu op terug.