Koop-/ aanneemovereenkomst geldt voor de btw als een prestatie

In een koop-/aanneemovereenkomst wordt afgesproken om de grond te leveren en vervolgens daarop de bouw van een opstal te realiseren. De Hoge Raad heeft op 22 maart 2013 geoordeeld dat een koop-/ aanneemovereenkomst die door één leverende partij wordt gesloten, voor de btw moet worden gezien als één prestatie: de btw-belaste levering van een nieuwe onroerende zaak. Dit heeft met name gevolgen voor koop-/ aanneemovereenkomsten voor woningen.

Flynth: Let bij eindejaarspersbericht ministerie van Financiën op btw-percentage bij isolatiematerialen

Ministerie van Financiën geeft in het op 19 december gepubliceerde eindejaarsbericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014. Daarbij is rekening gehouden met de inflatiecorrectie voor 2014. Deze inflatiecorrectie leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,7%.

Aon: UWV gaat uit van verkeerde gegevens voor ziektewetpremies

Werkgevers doen er goed aan de brief waarin de Belastingdienst de premies bekendmaakt voor de uitkering aan zieke (ex-)werknemers, goed te controleren. De gegevens van het UWV, waar de Belastingdienst de premies op baseert, bevatten een foutmarge van gemiddeld 35%. Er zijn zelfs uitschieters bekend van 75% foutieve gegevens. De kosten voor onterecht betaalde premielasten kunnen oplopen tot 500.000 euro per medewerker. Dit meldt Aon op basis van eigen onderzoek.

Financiën zet belangrijkste wijzigingen belastingheffing per 1 januari 2014 op een rij

Op 18 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude en fiscaliteit en de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente. Dat betekent dat per 1 januari belastingtarieven wijzigen. In het eindejaarspersbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014.

Gebruikelijk loon DGA in 2014 € 1.000 omhoog

Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang wordt verhoogd tot € 44.000 in 2014. In 2013 bedraagt dit loon € 43.000. Dit blijkt uit de tweede uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2014' die onlangs door de Belastingdienst werd gepubliceerd.