APS: Staatssecretaris informeert Kamer onjuist inzake MRB oldtimers

In de discussie rond de afschaffing van MRB-vrijstelling voor oldtimers blijkt de staatsecretaris van Financiën de Tweede Kamer onvolledig en gedeeltelijk onjuist te hebben geïnformeerd. Zijn ministerie weigert de berekeningen waarop de afschaffing gebaseerd is te openbaren.

Weekers: Particulieren met zonnepanelen kunnen BTW-ondernemer zijn

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt en Mulder over arrest 219/12 van het Europese Hof waarin het hof zich erover uitlaat of er sprake is van een economische activiteit voor de omzetbelasting bij de exploitatie van zonnepanelen op of nabij een woning. Weekers antwoordt dat naar aanleiding van deze uitspraak in algemene zin sprake is van BTW-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier.

NOB-commentaar Wet maatregelen woningmarkt 2014 naar Tweede Kamer

De Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft vandaag haar commentaar op de Wet maatregelen woningmarkt 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het commentaar heeft betrekking op de invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014).  

Feyenoord en Ajax vechten crisisheffing aan

Voetbalclubs Feyenoord en Ajax maken bezwaar tegen de aangekondigde crisisheffing van het kabinet. Veel profclubs zijn tegen de heffing omdat ze 16 procent meer belasting moeten betalen over salarissen van boven de 150.000 euro. Ajax heeft laten weten naar de rechter te stappen om de heffing aan te vechten.

Nieuwe Master Fiscaal Recht Nyenrode afgestemd op horizontaal toezicht

Vandaag heeft de NVAO de nieuwe opleiding Master in Fiscaal Recht van de Nyenrode Business Universiteit geaccrediteerd. Deze universitaire deeltijdopleiding leidt studenten op tot veelzijdige fiscalisten met actuele en diepgaande kennis van het belastingrecht, geheel afgestemd op de behoeften van de maatschappij. De veranderende positie van de fiscalist als gevolg van de horizontalisering van het fiscale toezicht is verweven in de opleiding.  

Uitvoeringsproblemen dreigen bij afkoop stamrecht

Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen afgeschaft. Reeds lopende stamrechten kunnen vanaf komend jaar zonder heffing van revisierente ineens worden uitgekeerd. Aan deze fiscaal gefaciliteerde afkoop van stamrechten kleven echter haken en ogen, waarschuwen de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en NOAB-adviespartner Marree en Van Uunen Belastingadviseurs.

Woning in aanbouw en hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is mogelijk voor een kwalificerende eigen woning. Wat onder het begrip ‘eigen woning’ valt wordt gedefinieerd in de eigenwoningregeling. Daar wordt bepaald dat ook een ‘woning in aanbouw’ kwalificeert als eigen woning voor de toepassing van de eigenwoningregeling. Het belang van een dergelijke kwalificatie zal helder zijn: hypotheekrenteaftrek. Maar wanneer is nu sprake van een voor de eigenwoningregeling kwalificerende ‘woning in aanbouw’? Hof Den Haag heeft recentelijk haar licht laten schijnen over het begrip ‘woning in aanbouw’ en heeft dit begrip nogal beperkt uitgelegd.

Geen beroep op AVAS als gerenommeerd advieskantoor geregeld aangifte te laat indient

Gerechtshof Den Bosch oordeelt dat een belastingplichtige er in de regel op mag vertrouwen dat een gerenommeerd kantoor zijn aangifte op tijd indient. De belastingplichtige hoeft niet te controleren of dit ook daadwerkelijk gebeurt. In dit geval heeft dezelfde gemachtigde gedurende een aantal jaren te laat aangifte gedaan.  De belastingplichtige moet dan  wel controleren of de aangifte tijdig is gedaan. Het beroep van de belastingplichtige op AVAS faalt.