Hoogleraar Belastingrecht: Inkomstenbelasting vergroot scheve inkomensverdeling

Het ontbreken van een duidelijk inkomensbegrip in de wet op de inkomstenbelasting leidt ertoe dat de inkomstenbelastingbelasting een politieke speelbal is en bepaalde maatschappelijke groepen bevoordeelt. Om dit te doorbreken zou de Raad van State grotere macht moeten krijgen om inbreuken op het gelijkheidsbeginsel te kunnen weren uit wetsvoorstellen. Dat betoogt hoogleraar Belastingrecht Arie Rijkers van Tilburg University, die afgelopen vrijdag met emeritaat ging.

Geef een reactie