Kritische reactie Register Belastingadviseurs op pakket Belastingplan 2014

De Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs (RB) plaatst kritische kanttekeningen bij diverse maatregelen in het Belastingplan 2014. Dit blijkt uit de reactie op het pakket Belastingplan 2014 die het RB op 30 september 2013 heeft aangeboden aan de Vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel maximering pensioenopbouw naar Eerste Kamer

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de nadere memorie van antwoord betreffende het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen naar de Eerste Kamer gestuurd. Weekers deelt daarin onder meer mede dat geschat wordt dat de aftoppingsmaatregel ongeveer 100.000 werknemers treft met een pensioengevend loon van meer dan € 100.000.

Weekers publiceert nieuw besluit vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd over vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen. Wijzigingen zijn doorgevoerd in verband met wijziging van de Zorgverzekeringswet alsmede naar aanleiding van de Wet uniformering loonbegrip en jurisprudentie. Verder zijn bedragen aangepast en redactionele correcties toegepast.

Mercer: Weekers rekent zich ten onrechte rijk met lager opbouwpercentage pensioen

Pensioendeelnemers betalen vanaf 2015 14 procent meer premie voor hun oudedagsvoorziening. Dat blijkt uit berekeningen van pensioenadviseur Mercer. Door de premiestijging zal de verwachte miljardenbesparing van staatssecretaris Weekers niet van pensioenfondsen komen, terwijl daar wel door de regering op gerekend wordt.

Hoogleraar Belastingrecht: Inkomstenbelasting vergroot scheve inkomensverdeling

Het ontbreken van een duidelijk inkomensbegrip in de wet op de inkomstenbelasting leidt ertoe dat de inkomstenbelastingbelasting een politieke speelbal is en bepaalde maatschappelijke groepen bevoordeelt. Om dit te doorbreken zou de Raad van State grotere macht moeten krijgen om inbreuken op het gelijkheidsbeginsel te kunnen weren uit wetsvoorstellen. Dat betoogt hoogleraar Belastingrecht Arie Rijkers van Tilburg University, die afgelopen vrijdag met emeritaat ging.

Kwaliteit belastingdienst bepaalt omvang BTW-gat

De kracht en de kwaliteit van de Nederlandse belastingdienst is de belangrijkste verklarende factor voor het gegeven dat Nederland vrijwel het kleinste VAT Gap van Europa heeft. Uit een onderzoek dat verricht is in opdracht van de Europese Commissie blijkt dat de omvang van dit 'BTW-gat' het grootst is in landen met zwakke instituties rond belastinginning en compliance. Dit meldt TaxLive.