Ondernemerswoning wordt eigen woning: onder voorwaarden toch hypotheekrenteaftrek mogelijk

Onder voorwaarden bestaat toch recht op hypotheekrenteaftrek als een ondernemer na 1 januari 2013 zijn op 31 december 2012 bestaande ondernemerswoning naar privé overbrengt en het gebruik van die woning als eigen woning voortzet. Het moet daarbij gaan om een schuld die is aangegaan in verband met de aanschaf, onderhoud of verbetering van de woning.

Kostenvergoeding hoorzitting niet omlaag bij bespreken meerdere dossiers tegelijk

De kostenvergoeding voor een hoorzitting wordt niet gematigd wanneer er tijdens de zitting meerdere objecten van verschillende belastingplichtigen worden besproken. Ook het feit dat de zitting slechts enkele minuten heeft geduurd, is geen reden voor een lagere vergoeding.

Belastinginspecteur moet stukken uit dossier BV overleggen

De geheimhoudingskamer van Rechtbank Zeeland - West-Brabant oordeelt dat de stukken die zich in het dossier bevinden moeten worden aangemerkt als op de zaak betrekking hebbende stukken en dat de inspecteur die moet overleggen. De rechtbank stelt vervolgens nog wel vast dat enkele passages weggelakt mogen worden en dat sommige stukken geheim mogen worden gehouden.