Hoge Raad: Jaarlijkse boeten voor zwartspaarders

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat belastingplichtigen van wie de belastinginspecteur heeft bewezen dat zij op 31 januari 1994 een aanzienlijk tegoed op een geheime Luxemburgse bankrekening hadden, in beginsel voor alle jaren vanaf 1993 een boete kan worden opgelegd wegens opzettelijk verzwegen inkomsten.

Fiscaal journaal juni 2013

Een overzicht van de fiscale actualiteiten van de afgelopen maand. De belangrijkste besluiten en de stand van zaken met betrekking tot belangrijke wetsvoorstellen op een rijtje. Met onder meer de voorstellen Commissie Van Dijkhuizen, Wetsontwerp Compartimentering deelnemingsvrijstelling in de VpB en een proef met grensoverschrijdende btw-rulings.

Bedrijven krijgen meer ruimte om te investeren

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken. Hierdoor kunnen ondernemers hun belastingafdracht de komende jaren verminderen. Dit levert extra ruimte om te investeren ter grootte van 400 miljoen euro. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Kamp van Economische Zaken.

Kerkgenootschap gewijd aan aartsengel is geen ANBI

Gerechtshof Den Bosch oordeelt in hoger beroep dat een als kerkelijke instelling slechts een ANBI is als komt vast te staan dat de werkzaamheden ongeveer in gelijke mate het algemene en een particulier belang dienen. De zaak betrof een in 1994 opgericht kerkgenootschap dat is gewijd aan Michaël, de aartsengel van kennis, wijsheid en inzicht.

Minder belastingontwijking in landen met goede financiële infrastructuur

Bedrijven in landen met veel bankfilialen en goede kredietregistratie ontwijken in mindere mate belastingen dan ondernemingen in landen met een slechter ontwikkelde financiële infrastructuur. Dat concludeert Thorsten Beck van Tilburg University uit onderzoek naar de maatschappelijke effecten van ontwikkelingen in de financiële sector.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van MIA\Vamil

Ondernemers investeerden in 2012 ruim 1,9 miljard euro aan duurzame en innovatieve technieken. Dat is 0,7 miljard euro meer dan het jaar ervoor. Bijna 95 procent van het bedrag investeerden bedrijven in mobiliteit, bouw, biobased economy en afval. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen).