Weekers ondertekent nieuw belastingverdrag met China

Vandaag heeft staatssecretaris Weekers van Financiën samen met de heer Wang Li, deputy commissioner of the State Administration of Taxation van de Volksrepubliek China, in Bejing het nieuwe belastingverdrag met China ondertekend. Het verdrag vervangt het huidige uit 1987 daterende verdrag en is op een aantal onderdelen geactualiseerd en verbeterd.

Asscher bereid tot enig uitstel pensioenplan

     

     Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is bereid de sociale partners enig uitstel te geven voor afspraken over de pensioenopbouw.    

     

       Gerelateerd nieuws:        

     

     

Kennisgeving vooraf in Wet op de internationale bijstandsverlening wordt afgeschaft

De in de Wet op de internationale bijstandsverlening (WIB) opgenomen procedure om belanghebbenden voorafgaand aan de verstrekking van informatie aan verdragspartners in staat te stellen de verstrekking op te schorten, wordt afgeschaft. Een wijziging van de WIB hiertoe zal dit najaar in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 worden opgenomen. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten.

Advies AG aan Hoge Raad: Geheimhouding tipgever moet wijken voor rechten zwartspaarder

Het belang van de Staat bij volledige geheimhouding - óók jegens de rechter - van de identiteit van de tipgever en gedeeltelijke geheimhouding van de tipgeversovereenkomst moet wijken voor de door art. 6 EVRM gegarandeerde rechten van de verdediging, met name het recht op toegang van de verdachte tot zijn strafdossier en de bevoegdheid ook anonieme getuigen te horen. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Wattel de Hoge Raad in een zaak waarbij de Staat een overeenkomst heeft gesloten met een tipgever. Deze tipgever heeft informatie over Nederlands ingezetenen met buitenlandse bankrekeningen, met name bij een Luxemburgse vestiging van een Nederlandse bank.

Gert-Jan van Norden benoemd tot hoogleraar Belastingrecht Tilburg University

Tilburg University heeft mr. dr. Gert-Jan van Norden met ingang van 1 juni 2013 benoemd tot hoogleraar Belastingrecht, in het bijzonder indirecte belastingen, bij Tilburg Law School. Van Norden verdiept zich in de Europese btw en vergelijkbare consumptiebelastingen in andere delen van de wereld. Van Norden is partner indirect tax bij KPMG Meijburg & Co.

‘Kennisgebrek pensioenen leidt tot onvrede’

     

     Werknemers en gepensioneerden weten vaak te weinig over hun pensioenregeling.     

     

       Gerelateerd nieuws: