Buitenlandse bedrijven betalen nauwelijks belasting

Nederland heeft een grote aantrekkingskracht op buitenlands kapitaal. Maar buitenlandse bedrijven betalen over slechts een klein deel van de 'investeringen' belasting, omdat alleen dat deel in de reële economie komt. Voor Luxemburg geldt hetzelfde verhaal. Dat blijkt uit recente cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), zo schrijft de krant Financial Times maandag.

Weekers overwoog juridische stappen tegen Trouw om gegevens belastingontwijking te krijgen

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft overwogen om gerechtelijke stappen te ondernemen richting Trouw om zo de beschikking te krijgen over de gegevens waarover het dagblad beschikt inzake de zogeheten ‘OffshoreLeaks’.  Weekers heeft hierover juridisch advies ingewonnen bij de landsadvocaat. Op basis daarvan is hij vooralsnog niet van plan een dergelijke procedure te starten. ‘Dit zou een te langdurige aangelegenheid worden met een onzekere uitkomst,’ aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

RTL Nieuws: Weekers verhult grootschalige fraude

De fraude met huur- en zorgtoeslagen voor Bulgaren lijkt veel grootschaliger dan staatssecretaris Frans Weekers van Financiën woensdag aan de Tweede Kamer heeft gemeld. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit geheime documenten die het in handen heeft. ‘Weekers verhult 'grootschalige' fraude’, zo kopt RTL Nieuws dan ook op de website vandaag.

KPMG: Overheid kan meer fiscale prikkels invoeren om groene groei te stimuleren

De Nederlandse overheid kan volgens KPMG veel meer fiscale prikkels invoeren om ‘groene’ economische groei te stimuleren en daarmee beleidsdoelstellingen op het gebied van economie, innovatie, de arbeidsmarkt en duurzaamheid realiseren. In vergelijking met andere landen in de wereld is Nederland  met name actief met fiscale maatregelen als het gaat om het stimuleren van energie-efficiency, bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving op het gebied van groene gebouwen. Op andere terreinen, zoals CO2-reductie en het stimuleren van onderzoek & ontwikkeling, loopt Nederland op fiscaal gebied duidelijk achter.