Weekers maakt nieuw besluit over bedrijfsopvolgingsregeling bekend

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een nieuw besluit over de bedrijfsopvolgingsregeling bekend gemaakt. In het nieuwe besluit heeft Weekers onder meer de tekst van de goedkeuring in het geval van een finaal verrekenbeding verduidelijkt. Verder is in een nieuw onderdeel een goedkeuring opgenomen voor de bezitseis bij overlijden. 

Belastingdienst en FIOD onderzoeken mogelijk misbruik van de Wva Onderwijs

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar het ten onrechte claimen van de Wva Onderwijs (Wet vermindering afdracht loonheffing) heeft de FIOD dinsdag doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Dit meldt het ministerie van Financiën.

Kantoor in bedrijfsverzamelgebouw geen zelfstandig WOZ-object

Een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw zonder toiletvoorziening en stromend water geen zelfstandig WOZ-object is. Dat heeft Gerechtshof Arnhem onlangs beslist. Door het ontbreken van deze voorzieningen kan niet worden gezegd dat de gebruiker van de ruimte slechts bijkomstig afhankelijk is van elders in het gebouw aanwezige voorzieningen.

Nieuwe editie Fiscaal Memo verschenen

De nieuwe editie van Fiscaal Memo is verschenen. In deze 2013-1 editie zijn alle relevante wijzigingen uit o.a. het Belastingplan 2013 en de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning verwerkt. Dus met ruim aandacht voor bijvoorbeeld de verplichte aflossing van hypotheken voor nieuwe gevallen, de aanpassing in de aftrekbaarheid van scholingsuitgaven en de nieuwe werkbonus.