Wijzigingen WBSO en RDA voor 2013 op een rij

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het Belastingplan 2013. Alle wijzigingen van de WBSO/RDA voor 2013 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd gaan door, met uitzondering van de voorgenomen aanpassing (indexering) van de zelfstandigenaftrek. Deze blijft in 2013 € 12.310 en de extra aftrek voor startende zelfstandigen blijft € 6.157.

Schadevergoeding door trage besluitvorming fiscus

Rechtbank Den Haag wijst het verzoek om een dwangsom wegens niet tijdig beslissen af omdat ten tijde van het indienen van het bezwaarschrift de wettelijke bepalingen inzake de dwangsom nog niet van kracht waren. Wel heeft de belastingplichtige recht op schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Tweede Kamer twijfelt over wetsvoorstel exitheffing

Als de leiding van een bedrijf naar een ander land verhuist, mag Nederland een zogenoemde exitheffing opleggen. In een Europees arrest is bepaald dat uitstel van betaling van deze heffing mogelijk moet zijn. Daarvoor wil staatssecretaris Frans Weekers van Financiën een wetswijziging doorvoeren. Maar diverse woordvoerders in de Tweede Kamer twijfelen over het steunen hiervan.

Hoge Raad vernietigt uitspraak hof over BTW-plicht exploitant raamprostitutiebedrijf

De Hoge Raad oordeelt dat de door een exploitant van een raamprostitutiebedrijf verrichte diensten moeten worden aangemerkt als het gelegenheid geven tot prostitutie. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van verhuur van onroerende zaken. De ondernemer moet alsnog BTW afdragen over de huur die de prostituees betalen.

Kunnen uw klanten de rekening wel betalen?

Voordat u in zee gaat met een nieuwe klant of een grote opdracht aanneemt, is het goed van tevoren te weten of er een kans bestaat dat de rekening niet betaald zal worden. Zeker in tijden waarin het economisch niet meezit, zit u daar niet op te wachten. Door bedrijfsrapporten over kredietwaardigheid en betalingsgedrag op te vragen sluit u dit risico zoveel mogelijk uit.