Hoge Raad: Exploitatie multifunctionele ruimten is verplichte BTW-belaste prestatie

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat de exploitatie van multifunctionele ruimten een verplichte BTW-belaste prestatie is. In deze door EFK Belastingadviseurs gevoerde zaak houdt een exploitatiestichting zich bezig met het tegen vergoeding ter beschikking stellen van multifunctionele ruimten.

Hof van Justitie EU: BTW over te slopen panden is aftrekbaar

Een ondernemer die een stuk grond met panden koopt met het doel om de panden te slopen, mag in principe de BTW op deze panden niet aftrekken. Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) heeft echter geoordeeld dat de BTW wel aftrekbaar is als de ondernemer de grond wil gebruiken voor de bouw van woningen.

Gastouder is ondernemer en geniet winst uit onderneming

Een vrouw, die als gastouder werkzaam is, maakt gebruik van een gastouderbureau voor de facturering en het wettelijk vereiste toezicht. Rechtbank Arnhem is het met de vrouw eens dat zij ondernemer is en winst geniet. Er zijn ruimschoots voldoende factoren voor ondernemerschap aanwezig. 

ABP verhoogt pensioenen niet in 2013

     

     HEERLEN - Pensioenfonds ABP kan volgend jaar zijn pensioenen niet verhogen. De dekkingsgraad, die bepaalt of de pensioenen op lange termijn nog betaalbaar zijn, is hiervoor niet hoog genoeg. 
   

     

       Gerelateerd nieuws:        

     

     

IFAC blij met kritisch rapport IMF over transparantie en accountability overheden

De International Federation of Accountants (IFAC) is blij met het rapport Fiscal Transparency, Accountability, and Risk dat onlangs door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is gepubliceerd. Hierin laat het IMF zich zeer kritisch uit over de fiscale verslaggeving door en accountability van regeringen. Volgens de organisatie brengen deze tekortkomingen grote risico’s met zich mee.