Geen vergrijpboete voor onderneemster met dominante ex-partner/adviseur/gemachtigde

Hof Den Bosch oordeelt in hoger beroep dat de btw-naheffing terecht is omdat de huurvorderingen volgens het grootboek van een onderneemster al zijn verrekend en aldus aan haar ten goede zijn gekomen. De vergrijpboete is niet terecht aangezien haar ex-partner/adviseur/gemachtigde alle touwtjes in handen heeft.

Vragen aan EU-Hof over BTW-behandeling kortingvouchers

Het Hof van Den Bosch heeft het Europese Hof van Justitie vragen gesteld over de BTW-behandeling van de uitgifte en verkoop van kortingvouchers. Het Hof wil weten of de uitgifte van een kortingkaart valt onder de BTW-vrijstelling voor handelingen inzake andere waardepapieren, dan wel voor handelingen betreffende andere handelspapieren.

Voldoen aan internationale BTW-regels met SRA BTW Risicoscan

SRA heeft in samenwerking met INSynQ en Van Driel Fruijtier de SRA-BTW Risicoscan ontwikkeld waarmee de BTW-risico’s bij internationaal zakendoen in kaart worden gebracht. De Scan is interessant voor ondernemers die zaken doen over de landsgrenzen en daarmee automatisch te maken krijgen met complexe internationale BTW-regels.

BOVAG tegen volledig afschaffen MRB-vrijstelling voor oldtimers

De volledige afschaffing van de MRB-vrijstelling voor oldtimers zoals het regeerakkoord van VVD en PvdA wil, is voor BOVAG een brug te ver. ‘Het plan treft liefhebbers onnodig en het brengt het mobiele culturele erfgoed in gevaar. Bovendien is er een slimmer alternatief,’ zo stelt BOVAG.

Uitkeringstoets vereist driedimensionale benadering van accountant

Dividenduitkeringen in besloten vennootschappen zijn sinds 1 oktober – het moment waarop de flex-BV-bepalingen van kracht zijn geworden – onderworpen aan een nieuw regime. Voordat de algemene vergadering over het dividend kan beschikken, moet het bestuur van de BV op basis van de uitkeringstoets beoordelen of de dividenduitkering aanvaardbaar is.

PwC pleit voor verdere fiscale vereenvoudiging en herziening btw-stelsel

PwC is positief over de plannen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte II om het belastingsysteem te vereenvoudigen, maar tegelijkertijd mist de adviesorganisatie concrete plannen om de (administratieve) lasten van het bedrijfsleven verder te verlichten. PwC pleit voor een verdere fiscale vereenvoudiging en een herziening van het btw-stelsel.