Fiscus gebonden aan toezegging achterwege laten belastingheffing pensioenuitkering

De belastinginspecteur heeft in strijd met het vertrouwensbeginsel gehandeld door de pensioeninkomsten van een in Kenia wonende man, in afwijking van de door de inspecteur gedane toezegging, in de Nederlandse belastingheffing te betrekken. Hof Den Haag oordeelt anders dan de rechtbank dat de man zich terecht beroept op de door de Belastingdienst afgegeven goedkeuring dat inhouding van loonbelasting over het pensioen achterwege kan blijven.