‘Beroepseed is géén symboolwetgeving’

Ondanks kritische consultatiereacties wil minister De Jager van Financiën toch vasthouden aan een eed/belofte die door elke medewerker van elke financiële onderneming wordt afgelegd. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. "Ik hecht er sterk aan dat niet enkel het hogere management een eed of belofte aflegt, maar dat de gehele organisatie dit doet."

Rol verzekeraars bij keuze ziekenhuis beperkt

Het contract van de eigen zorgverzekeraar met een bepaald ziekenhuis speelt nauwelijks een rol bij de keuze van patiënten voor een behandelplek. Dit blijkt uit onderzoek van Blauw Research onder 680 mensen die de afgelopen 6 maanden een ziekenhuis hebben bezocht. Verzekerden kiezen vooral voor een bepaald ziekenhuis door de nabijheid en het advies van hun huisarts.

Letselslachtoffers worden wijzer van nieuwe Bedrijfsregeling 15

Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen letselschadeslachtoffers voortaan rechtstreeks informeren over de voortgang van de schaderegeling of over de totaal betaalde Buitengerechtelijke Kosten om mogelijk 'dubbel declareren' door hun belangenbehartiger te voorkomen. Dit is een uitvloeisel van de nieuwe Bedrijfsregeling 15 'Informatieverstrekking bij letselschade', die per 1 juli ingaat.

Staatssecretaris Financiën mocht ambtenaar Belastingdienst op staande voet ontslaan

De staatssecretaris van Financiën heeft een vrouw uit Helmond terecht ontslagen na een arbeidsgeschil met de Belastingdienst. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Bosch geoordeeld. De staatssecretaris besloot de vrouw in maart 2012 op staande voet te ontslaan bij de Belastingdienst naar aanleiding van onderzoek door de FIOD-ECD. Zij zou haar geheimhoudingsplicht hebben geschonden door de inhoud van een interne memo per sms aan een belastingplichtige door te spelen.

Omzet Aon stijgt 12%

De omzet van Aon Nederland is in 2011 met 12% toegenomen tot € 233 (208) mln. Volgens Aon is de groei voornamelijk het gevolg van de overname van Hewitt. Op vergelijkbare basis nam de omzet met 2% af. Toch is 'country manager' Lex Geerdes niet ontevreden over de resultaten en optimistisch over 2012.

Achmea wil dat tandarts inzicht geeft in prijs en kwaliteit

Achmea wil dat tandartsen meer inzicht geven in de prijs en kwaliteit van behandelingen. De maatschappij, moeder van zorgverzekeraars als Zilveren Kruis en Agis, stelt dit als voorwaarde bij het sluiten van contracten met de behandelaars. De stellingname volgt op het nieuws dat tandartsen het experiment met vrije prijzen massaal hebben aangegrepen om hun tarieven te verhogen.