AOW’ers steeds meer in geldnood

Voor ouderen met alleen AOW is rondkomen volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) steeds moeilijker geworden. Zo was een alleenstaande 65-plusser met een minimuminkomen en een huurhuis in 2000 nog 42% van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten. Dit jaar gaat de helft (50,1%) op aan zaken, zoals huur, energie, water, telefoon en (zorg)verzekeringen. Ouderen zijn volgens het Nibud een belangrijke risicogroep geworden als het gaat om betalingsproblemen.

Daarom is …

Geef een reactie