Wat is loon?

Onder loon verstaan we alles wat u uw werknemers geeft als tegenprestatie voor hun werk en inzet. We maken onderscheid tussen loon voor uw personeel, loon voor de loonbelasting en loon voor de werknemersverzekeringen.

Geef een reactie